Vis emner under Forside

Lovgivning

Ifølge Dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen for børn mellem 26 uger og indtil skolestart som følge af forsyningsforpligtelsen og reglerne om pasningsgaranti en forpligtelse til at stille en plads i et dagtilbud til rådighed på alle hverdage.

Alternativ pasning

Holder et dagtilbud under kommunens forsyning en lukkedag, skal kommunen derfor stille et alternativt dagtilbud efter dagtilbudsloven til rådighed for barnet.
Kommunen kan derfor kun undlade at stille alternativ pasning til rådighed, når dagtilbuddet holder lukket i weekender, på helligdage samt den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (juleaftensdag), da dette ikke defineres som lukkedage.
Børne- og Skoleudvalget har den 3. november 2014 besluttet, at der i Horsens Kommune ikke stilles alternativ pasning til rådighed den 5. juni og den 24. december. 

Kriterier for lavt fremmøde

Det er den enkelte kommune, der skal fastsætte kriterier for, hvor lavt fremmødet skal være, før der må holdes en lukkedag i daginstitutioner. Barnets eget dagtilbud kan holde lukket på hverdage med lavt fremmøde, fx i sommerferien eller dagen efter Kristi Himmelfartsdag. Når personalet har pædagogiske dage, kan institutionen også holde lukket.
Byrådet i Horsens Kommune har defineret lavt fremmøde som de dage, hvor under 25 % af de børn, der benytter Horsens Kommunes daginstitutioner, benytter sig af tilbuddet. 

Principper for sommerferieåbent
Børne- og Skoleudvalget har den 3. november 2014 besluttet nye principper for ferieåbent i daginstitutioner og dagpleje i Horsens Kommune med virkning fra sommerferien 2015. 

Formålet med de nye principper er et ønske om at skabe større fleksibilitet og mere lokale løsninger for forældre og børn ved afvikling af ferieperioder og et fortsat ønske om, at flest mulige personaleressourcer prioriteres, når der er flest børn i dagtilbuddet.
Med de seneste års udbygning på dagtilbudsområdet og samling af fysiske huse til større robuste enheder gives der måske nye muligheder for større fleksibilitet.

Det nye er at fastsættelse af lokale principper for lukkedage delegeres til forældrebestyrelserne i de enkelte daginstitutioner og dagplejedistrikter indenfor følgende ramme:

  • Lukkedage kan kun planlægges de dage, hvor der forventes lavt fremmøde - defineret som dage hvor færre end 25 % af børnene forventes at bruge daginstitutionen.
  • Der kan maksimalt planlægges med 20 lukkedage pr. år. 
  • Der skal tilbydes alternativ pasning, evt. i en naboinstitution de dage, hvor der er lukket.
  • Derudover er Grundlovsdag (5. juni) og Juleaftensdag (24. december) lukkedage uden, at der skal tilbydes alternativ pasning. For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Åbningstider:

Se åbnings- og telefontider

Se også

Indholdsansvarlig Bettina Gundlund Johansen, bgjo@horsens.dk