Vis emner under Forside

Spring evt. direkte til et afsnit:


Baggrund for ferieåbent

Der er lovgivningsmæssige og lokalpolitiske vedtagne principper for lukkedage/ferieåbent, som kan læses her.

Når et dagtilbud i Horsens Kommune holder en lukkedag, skal Horsens Kommune stille et alternativt dagtilbud til rådighed for barnet – også kaldet ferieåbent.

Kommunen kan undlade at stille alternativ pasning til rådighed i weekender, på helligdage samt den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (Juleaftensdag), da dette ikke defineres som lukkedage. Børne- og Skoleudvalget har den 3. november 2014 besluttet, at der i Horsens Kommune ikke stilles alternativ pasning til rådighed den 5. juni og den 24. december. 

Ferieåbent

Dagplejen og daginstitutioner

Fastsættelsen af lokale principper for lukkedage er delegeret til forældrebestyrelserne i de enkelte daginstitutioner og dagplejedistrikter indenfor følgende rammer:

 • Lukkedage kan kun planlægges de dage, hvor der forventes lavt fremmøde - defineret som dage hvor færre end 25 % af børnene forventes at bruge dagtilbuddet.
 • Der kan maksimalt planlægges med 20 lukkedage pr. år. 
 • Der skal tilbydes alternativ pasning, evt. i en naboinstitution de dage, hvor der er lukket.
 • Derudover er Grundlovsdag (5. juni) og Juleaftensdag (24. december) lukkedage uden, at der skal tilbydes alternativ pasning. 

Lokale principper og lukkedage
Fastsættelsen af de lokale lukkedage er delegeret til forældrebestyrelserne. 

I 2017 har forældrebestyrelserne i alle daginstitutioner og dagplejen besluttet at holde ferieåbent i de sidste tre uger af juli – uge 28, 29 og 30 - med undtagelse af Daginstitution Hatting, som holder ferieåbent i uge 28 og 29.

I de ferieåbne perioder har flere af kommunens dagtilbud indgået aftaler med andre dagtilbud om fællespasning. Det betyder, at du har mulighed for at få dit barn passet i de ferieåbne perioder, men at det ikke nødvendigvis er i dit barns stamdagtilbud. 

Som udgangspunkt er der pasning for dit barn det sted, der er indgået fællespasning med. Hvis du ønsker at få dit barn passet et andet sted, er det også muligt. Du bedes i så fald kontakte lederen i dit barns dagtilbud, som kan være behjælpelig med en løsning. 

Du kan ved at klikke på dette link finde en oversigt over alle ferieåbne perioder i 2017. Begreberne brugt i oversigten betyder følgende:

 • Åbent for fællespasning (markeret med grønt): Dette sted er der åbent for fællespasning - primært fra de nævnte institutioner. 
 • Lukket - fællespasning (markeret med gult): Dette sted har ikke åbent, men der tilbydes feriepasning et andet sted. 
 • Lukket - ingen pasning (markereret med rødt): Der er ingen mulighed for pasning. Ved særlige behov kan du dog kontakte dagtilbudslederen herom. 

Hvis du har spørgsmål til sommerferiepasning i dagplejen og daginstitutionerne, bedes du kontakte dagpleje-/daginstitutionslederen i dit barns distrikt. 

SFO

SFO-børn tilbydes sommerferiepasning i de tre sidste uger af juli. I 2017 drejer det sig om ugerne 28, 29 og 30. 

SFO-børn tilbydes som udgangspunkt sommerferiepasning:

 • SFO Horsens Byskole, afd. Fussingsvej - her er der aktiviteter, der svarer til alderen for SFO-børn. 
 • Mulighed for pasning i de ferieåbne daginstitutioner i følgende lokalområder af hensyn til sammenhæng for familier og afstande:
  • Daginstitution Gedved - hvor der er 0-6 års børn fra Egebjerg, Gedved, Hovedgård og Søvind.
  • Daginstitution Lund - hvor der er 0-6 års børn fra Brædstrup, Lund, Nim og Østbirk
  • Vær venligst opmærksom på at aktiviterne i de ferieåbne daginstitutioner fortrinsvis er for 0-6 års børn

Tilmelding
Tilmelding til sommerferiepasning sker via linkene i boksen "tilmelding til sommerferiepasning 2017". Der er to forskellige blanketter alt efter, hvor barnet skal passes.

Bemærk venligst at der skal logges ind med NemID, og der kun kan tilmeldes ét barn pr. blanket. Efter tilmeldingen er afsendt, vil der blive fremsendt en kvittering med en kopi af tilmeldingen til den mailadresse, der blev registreret med login med NemID. 

 • Tilmeldingsfristen var fredag den 17. marts 2017. 

Efter tilmeldingsfristen vil blanketterne ikke længere være tilgængelig her på siden.

Afmelding og ændringer

Hvis du tilmelder dit barn til sommerferiepasning og inden den 18. juni finder ud af, at der alligevel ikke er brug for pasning eller har ændringer til det indtastede, skal I hurtigst muligt kontakte den SFO, barnet er indmeldt i. 

Efter den 19. juni skal henvendelse herom rettes til:


Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til sommerferiepasning af dit barn i SFO, bedes du kontakte lederen i dit barns SFO. 


 
Indholdsansvarlig Bettina Gundlund Johansen, bgjo@horsens.dk