Vis emner under Forside

Pædagogisk tilsyn

I hvert dagplejedistrikt er der dagplejepædagoger, der fører tilsyn i de enkelte dagplejehjem. Dagplejepædagogerne er uddannede pædagoger.

Det er dagplejepædagogernes opgave blandt andet at støtte, vejlede og inspirere ved besøg i dagplejehjemmet, og sammen med dagplejeren følge det enkelte barns fysiske, psykiske og sociale udvikling.

Dagplejepædagogen kan ved behov tage kontakt til jer forældre i forhold til barnets udvikling.

Hvis I har brug for at tale med andre end dagplejeren, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte dagplejepædagogen.

 

Dagplejehjemmet

Når en dagplejer bliver ansat, bliver dagplejerens hjem samtidig godkendt som dagplejehjem. Det er dagplejelederen, der godkender hjemmet. Ved godkendelsen lægger vi vægt på, at de fysiske rammer og sikkerheden for børnene er i orden. Vi vurderer også, om der i hjemmet er plads og rum til 4-5 dagplejebørn samtidig med, at der er plads til dagplejerens egen familie.

I dagplejen prioriterer vi det hjemlige miljø. Private hjem er forskellige, og vi synes, at det er værdifuldt, at de er forskellige. Der vil være forskellige husregler i de forskellige dagplejehjem. Vi beder jer forældre vise respekt for husreglerne og for, at dagplejehjemmet er et privat hjem, hvor der også skal være plads til dagplejerens egen familie.

 

Tavshedspligt

Dagplejeren og dagplejepædagogerne har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om det enkelte barn og dets forældres private forhold. I bør som forældre også vise hensyn over for oplysninger om de andre børn i dagplejen, deres forældre og dagplejehjemmet.

 

Forældrebestyrelse

Hvert dagplejedistrikt har en forældrebestyrelse, der består af 3-5 forældre, 2 medarbejdere og dagplejelederen.

Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med dagplejere og dagplejepædagoger fastsætte principper for dagplejedistriktets virksomhed, herunder:

  • det pædagogiske arbejde
  • legestuevirksomhed og fælles arrangementer
  • gæstedagplejen og samarbejdet mellem flere dagplejere
  • forældremøders indhold
  • samarbejde med daginstitutioner og borgere i lokalområdet
  • generel information til og fra forældre
  • anvendelsen af det børnerelaterede budget inden for dagplejens driftsbudget
  • brugen af de fysiske rammer, som skal være til rådighed i dagplejehjemmet
  • godkendelse af de pædagogiske læreplaner og medvirken ved evaluering af læreplanerne med henblik på eventuel justering


Se også

Indholdsansvarlig Bettina Gundlund Johansen, bgjo@horsens.dk