Vis emner under Forside

Dagplejens mål

Det er dagplejens målsætning – i samarbejde med jer forældre – at give barnet en tryg og harmonisk opvækst, hvor vi tilgodeser jeres barns behov.

Dagplejen tager udgangspunkt i det nære hjemlige miljø, hvor børnene har mulighed for at være med i de daglige gøremål.

Hjemmets muligheder suppleres med ture i nærmiljøet – f.eks. naturen, legepladsen, børnehaven, plejehjem og besøg hos andre dagplejere.

Pædagogiske læreplaner

Dagplejen arbejder med skriftlige pædagogiske læreplaner. I de pædagogiske læreplaner beskriver vi, hvordan vi giver rum for leg, læring og udvikling af børn i dagplejen.

Vi beskriver, hvad der er dagplejens mål for børnenes leg, læring og udvikling inden for følgende temaer:

  1. Alsidig personlig udvikling
  2. Sociale kompetencer
  3. Sproglig udvikling
  4. Krop og bevægelse
  5. Naturen og naturfænomener
  6. Kulturelle udtryksformer og værdier
  7. Børn med særlige behov


For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Åbningstider:

Se åbnings- og telefontider

Se også

Indholdsansvarlig Bettina Gundlund Johansen, bgjo@horsens.dk