Vis emner under Forside

Kontaktbesøg

Inden barnet starter i dagplejen, afholder vi et kontaktmøde mellem dagplejeren, dagplejepædagogen og jer som forældre. Formålet med mødet er først og fremmest, at både I og jeres barn bliver trygge ved det sted, barnet skal passes.

Det er vigtigt, at I benytter kontaktmødet til at fortælle dagplejeren så meget som muligt om barnet – dets reaktioner, vaner, kost, sygdomme og i det hele taget alt, hvad der kan fremme og lette forståelsen for og kendskabet til barnet.

Desuden er det vigtigt, at I får indblik i, hvordan dagligdagen former sig i dagplejehjemmet, og hvilke husregler der er. Det er også ved kontaktbesøget, at I kan få svar på de spørgsmål, I har omkring dagplejen.

Åbningstid

Den enkelte dagplejer har en ugentlig åbningstid på 48 timer. Dagplejen åbner tidligst kl. 06.15 og lukker senest kl. 17.00. Alle tre dagplejedistrikter har både dagplejere, der har tidlige tider og dagplejere med mellemtider og sene tider.

Dagplejehjemmet har faste åbne- og lukketider, og inden for denne ramme kan I som forældre tilrettelægge jeres behov.

Ved kontaktbesøget aftaler vi behovstider for det enkelte barn. Hvis disse behovstider ændrer sig markant, er det vigtigt, at forældre og dagplejer får snakket om det. Det har betydning både for dagplejerens daglige planlægning og i forhold til planlægning af eventuel gæstepleje.

Giv besked!

Det er vigtigt for dagplejeren at vide, hvis I som forældre en dag bliver væsentlig forsinket i forhold til aflevering og afhentning.

Hvis barnet bliver hentet af andre end forældrene, skal dagplejeren have besked.

Sovetid

Barnet kan sove ude i egen barnevogn med en godkendt sele. I dagplejen bruger vi kun DVN-godkendte seler til barnevognen. I skal selv medbringe barnevogn og sele.

Når barnet skal ind og sove, tilbyder dagplejen hynder og tæpper.

 

En typisk dag i dagplejen

Om morgenen, når børnene kommer, er der leg og hygge.

Cirka klokken 8.30 er der formiddagsmad.

Imellem klokken 9 og 11 er der aktiviteter enten hjemme eller ude. Det kan for eksempel være sang, gymnastik, tegning/maling eller legestue, gåtur, tur til legepladsen.

Af hensyn til aktiviteterne ud af huset skal jeres barn helst møde i dagplejen før klokken 9 eller efter klokken 11. I har dog mulighed for at lave en særlig aftale med jeres dagplejer.

Ved 11-12 tiden er der frokost og derefter et par timers middagssøvn.

Midt på eftermiddagen er der et eftermiddagsmåltid samt leg og hygge, indtil børnene bliver hentet.

Legestue – det lille miljø i den store gruppe

Dagplejen benytter lokaler i nærmiljøet til at holde legestue.

I legestuen mødes 5-8 dagplejere med deres børn. Her har børnene mulighed for at udvikle deres kompetencer i samvær med en større gruppe børn og flere voksne. De synger, laver rytmik, maler, leger m.m., og arbejdet med de pædagogiske læreplaner indgår i de forskellige aktiviteter.

Derudover planlægger dagplejerne forskellige aktiviteter og arrangementer, der foregår i løbet af året.

Et af formålene med legestuen er, at børnene og dagplejerne lærer hinanden at kende på tværs i legestuegruppen. På den måde har vi bedre mulighed for at tilbyde gæstepleje hos en dagplejer, som barnet kender, når barnets egen dagplejer er fraværende.


Se også

Indholdsansvarlig Bettina Gundlund Johansen, bgjo@horsens.dk