Vis emner under Forside

I Horsens Kommune kan dit barn blive passet i kommunale dagtilbud såsom dagpleje, vuggestue og børnehave. Der findes også private dagtilbud, hvis dette ønskes.

Husk at skrive dit barn op senest 8 uger efter fødsel for at være sikker på at få pasningsgaranti.


 

Hvad er et dagtilbud?

Et dagtilbud er meget mere end bare pasning – det er også et læringstilbud. Et dagtilbud giver nemlig dit barn mulighed for læring, udvikling og samvær, hvor barnet kan stifte bekendtskab med andre børn og voksne og deres måder at opleve verden på.

I dagtilbuddet skaber barnet relationer til andre og tilegner sig de egenskaber, det kræver at indgå i sociale sammenhænge og fællesskaber med andre mennesker. Gennem leg og fælles aktiviteter eksperimenterer barnet med sig selv og sin omverden og samler derved indtryk og viden om sin egen og andres verden, som det bruger i udviklingen af sin personlighed.

                  

Dagpleje

Denne pasningsform bruges til børn i alderen under tre år. I en dagpleje passes børnene som regel i dagplejerens private hjem. Dagplejeren må passe op til fire børn. Der kan godt være op til 10 børn i et dagplejehjem, hvis der er to eller flere personer til at passe børnene.

Dagplejerne kan være kommunale, det vil sige godkendt, ansat og aflønnet af kommunen, eller private dagplejere, der har indgået en aftale om driften med kommunen.

Daginstitution

Vuggestue

Vuggestue er for børn under tre år. Vuggestuer kan enten være drevet af kommunen, være selvejende institutioner, der har en aftale om driften med kommunen, eller være drevet som en privatinstitution med tilskud fra kommunen.

I Horsens Kommune indgår størstedelen af vuggestuer i aldersintegrerede institutioner. Det vil sige, at den samme institution både har børn i vuggestuealderen og børnehavealderen.

Børnehave

Børn kan gå i børnehave fra den 1. i den måned, hvori de fylder tre år og frem til, at de skal starte i skole. Børnehaver kan enten være drevet af kommunen, være selvejende institutioner, der har en aftale om driften med kommunen, eller privatinstitutioner med tilskud fra kommunen.

I Horsens Kommune indgår størstedelen af børnehaver i aldersintegrerede institutioner. Det vil sige, at den samme institution både har børn i vuggestuealderen og børnehavealderen. 


For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Åbningstider:

Se åbnings- og telefontider

Indholdsansvarlig Lene Højer Jørgensen, bulhj@horsens.dk