Vis emner under Forside

Man kan søge om hel- eller delvis friplads, hvis den samlede årlige husstandsindkomst ligger under 528.200 kr. for 2017.

Er der mere end ét barn i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænsen med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første. Man skal selv huske at give Forældrebetalingen besked, hvis man får flere børn EFTER, at der er beregnet en evt. friplads.

Er man eneforsørger forhøjes indtægtsgrænsen yderligere med 59.492 kr. årligt for 2017.

Søskenderabat:

Der gives søskenderabat, hvis man har mere end et barn i pasning.

Den dyreste takst betales fuldt ud. De øvrige børn betaler man halv takst for.

Denne regulering sker automatisk.

Hvis det er sammenbragte børn, skal man altid selv kontakte Forældrebetalingen for at få søskenderabat.

Du kan beregne og søge friplads digitalt med NemID på Digital friplads

OBS! Mangler du NemID, kan du bestille her: Bestil NemID


For yderligere oplysninger kontakt

Forældrebetalingen
Rådhustorvet 4

8700 HorsensTlf.: 76 29 29 29
E-mail: foraeldrebetalingen@horsens.dk
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk