Vis emner under Forside

Aflastning / hjemmepasser / Ledsager

Horsens Kommune tilbyder hjælp til familier med børn med handicap -  aflastning jf. Servicelovens § 44/84 og hjemmepasning jf. Servicelovens § 41.

Som aflaster / hjemmepasser, vil du skulle hjælpe familien i dagligdagen med alt fra pasning, ledsagelse til fritidsaktiviteter til praktiske opgaver. Behovet er typisk mellem 3-8 timer pr. uge og timerne ligger som regel om eftermiddagen, aften samt weekend.

Formålet med aflastningen / hjemmepasningen er, at aflaste forældrene for den belastning det kan være at passe et plejekrævende barn eller ung i hjemmet således, at den samlede familie kan fungere så normalt som muligt.

Som aflaster / hjemmepasser sidestilles man med en  ufaglært og aflønnes efter Horsens Kommunes regler på området. Din lønindplacering er skalatrin 10, med tillæg efter kl. 17 i hverdag og i weekender.

Horsens Kommune tilbyder ligeledes ledsagerordning til børn og unge mellem 12 og 18 år, jf. Servicelovens § 45, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Formålet med ledsagerordningen er, at medvirke til selvstændiggørelse og integration i samfundet, og at den unge kan komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i kulturelle og sociale aktiviteter. Den unge kan ligeledes have et behov for, at det er andre end forældrene, der ledsager. Der kan også være tale om ledsagelse til og fra undersøgelser og behandling. Ordningen tilbydes 15 timer pr. måned i de familier, der er omfattet af personkredsen.

Som ledsager sidestilles man med en ufaglært og aflønnes efter Horsens Kommunes regler på området. Din lønindplacering er skalatrin 15, uden tillæg for forskudt tid.

Er du interesseret i at blive aflaster / hjemmepasser / ledsager, kan du kontakte koordinator for ordningen Ulla Ertmann familieplejen@horsens.dk eller på telefon 76 29 14 05


For yderligere oplysninger kontakt

Familieplejen
Fuglevangsvej 1
8700 Horsens
Tlf.: 76 29 14 01
E-mail: familieplejen@horsens.dk
Indholdsansvarlig Ulla Ertmann, ssue@horsens.dk