Vis emner under Forside

Tilbud til sygemeldteNår du er sygemeldt, er det vigtigt, at du holder dig aktiv i det omfang det er muligt.
Medmindre din sygdom direkte forhindrer dig i det, skal du deltage i en af de aktiviteter, som Jobcenter Horsens tilbyder.

I Jobcenter Horsens har vi etableret en række tilbud med henblik på at støtte en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Vores aktive tilbud er tilpasset et nedsat funktionsniveau. Både fysisk og psykisk kan der være forhold, der skal tages hensyn til.

Hvis du har en arbejdsgiver, kan du måske arbejde nogle timer om dagen. Det kan også være, at du i en periode kan blive flyttet til nogle andre mindre belastende arbejdsopgaver.
Målet er, at du hurtigst muligt kan passe et arbejde igen. Den indsats vi aftaler, skal derfor tilgodese netop dit individuelle behov.
Jobcenteret kan være behjælpelig med at lave aftale om andre arbejdsopgaver og evt. opkvalificering i samarbejde med din arbejdsgiver, da vi straks fra sygemeldingens start kan tilknytte en fastholdelseskonsulent.
At være sygemeldt og aktiv kan eksempelvis være at deltage i et afklaringsforløb eventuelt indeholdende en helbredsmæssig afklaring, kompetenceafklaring, coaching, motion, stress- eller smertehåndtering. Endvidere kan det være en optræning af din arbejdsevne med de rette skånehensyn.


Nærmere information omkring aktuelle tilbud fås ved henvendelse til sygedagpengeafdelingen ved jobcenteret, men du kan også orientere dig om tilbuddene på denne hjemmeside:

TILBUD SYGEDAGPENGEMODTAGERE


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk