Vis emner under Forside

LoenmodtagerOgSygemeldt

Du har mulighed for at få sygedagpenge fra din arbejdsgiver eller kommunen, hvis du er syg eller er kommet til skade og på den baggrund ikke kan arbejde i en periode. 

For at få sygedagpenge skal du bo i Danmark, og desuden er der visse betingelser, du skal opfylde alt afhængigt af, om du er i arbejde, selvstændig eller ledig. 

”Vær opmærksom på at du ikke kan søge om sygedagpenge via blanket DP 207A lønmodtagers erklæring om sygedagpenge via www.borger.dk. ” 

Klik her, hvis du vil vide mere om, hvad der skal til for at du kan få sygedagpenge.

Opfylder du ikke betingelserne, kan du i stedet søge kontanthjælp. 

Hvis du ikke bliver raskmeldt indenfor kort tid

I forbindelse med sygemeldingen vil du få tilsendt et oplysningsskema, som du skal udfylde og returnere. Jobcenteret vil herefter indkalde dig til en opfølgningssamtale med en sagsbehandler, der sammen med dig vurderer, hvad der nu skal ske. 

Sygedagpenge er en midlertidig ydelse, og derfor er der fokus på, at du modtager sygedagpenge så kort tid som muligt og, at du under din sygdom opretholder din arbejdsevne.
Har du været syg i længere tid, er der risiko for, at du mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Derfor vil der som udgangspunkt være fokus på, at der bliver gjort noget aktivt for, at du opretholder din arbejdsevne.

Det vil i første omgang blive undersøgt, om du kan vende delvist tilbage til dit arbejde. Kan du det, vil der blive lavet en aftale om delvis raskmelding, hvor du får mulighed for at arbejde i det omfang, du kan, indtil du er rask.

Hvis du under sygemeldingen er ophørt i din ansættelse, eller hvis du ikke kan raskmeldes delvist, er der mulighed for at du kan deltage i et af kommunens aktive tilbud.

Uanset om du vender delvist tilbage til dit arbejde eller deltager i tilbud, skal det naturligvis være foreneligt med din sygdom, og i tvivlstilfælde vil lægen blive spurgt til råds.

Læs mere i vores folder om at være sygemeldt samt i vores folder om sygedagpenge. 

Kontakten til dit arbejde

Når du er syg i længere tid, er der forholdsvis stor risiko for at du mister forbindelsen til arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at du på den ene eller anden måde holder kontakt til din arbejdsplads under din sygdom.
Du kan for eksempel holde kontakten ved at sende mails, deltage i sociale arrangementer eller besøge arbejdspladsen i nogle timer.

Især ved langvarige sygemeldinger kan det derudover være relevant at benytte dig af en eller flere af de ordninger, som kan hjælpe dig med at beholde tilknytningen til arbejdsmarkedet under din sygdom.

Rundbordssamtale - en samtale mellem relevante parter

Rundbordssamtalen er en samtale mellem dig, din arbejdsgiver og andre relevante personer – for eksempel din tillidsrepræsentant, en fastholdelseskonsulent fra jobcenteret eller en repræsentant fra din fagforening. 

En sygdom kan skabe usikkerhed både for dig og din arbejdsgiver. Du kan blive i tvivl, om der stadig vil være et arbejde til dig, når du er blevet rask, mens arbejdsgiveren kan blive nervøs for, hvornår du vender tilbage og, om du stadig vil kunne klare dit arbejde.
Derfor kan en rundbordssamtale være en god ide. Her kan du få talt om din sygdom og perspektiverne for fremtiden og dermed rydde usikkerheden af vejen.

Der kan blive afholdt rundbordssamtaler på forskellige tidspunkter og flere gange under dit sygdomsforløb. Både for at gøre status, for at få lagt en plan for din tilbagevenden til arbejdsmarkedet og for at få afklaret din fremtidige jobsituation.

Hvad en rundbordssamtale helt præcist munder ud i, er naturligvis forskelligt fra gang til gang. Men det kan være, at muligheder som delvis raskmelding, omplacering på arbejdspladsen, hjælpemidler, støtteordninger og revalidering bliver drøftet. En rundbordssamtale må under alle omstændigheder ikke have til formål at få dig afskediget.


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

Ydelsesafdelingen

Holmboes Allé 2, Stuen
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
Åbningstider:

Nye åbnings- og telefontider
fra 20. februar 2018

Mandag, tirsdag og fredag
kl. 10:00 - 12:00
Torsdag kl. 10:00 - 12:00
og 14:00 - 17:00 

Bemærk:

Falder udbetalingsdag på en onsdag
er Ydelsesafdelingen åben:
kl. 10:00 - 12:00

EAN-nr.: 579 800 61 70 012

 

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk