Vis emner under Forside

Sygedagpenge 

Det er afdelingen for Arbejdsmarkedsfastholdelse i Jobcentret, der beslutter om du opfylder betingelserne for sygedagpenge. Dette gøres blandt andet ud fra beskæftigelseskravet, og om du er uarbejdsdygtig grundet sygdom.

Som led i styrkelse af den tidlige indsats på sygedagpengeområdet forankres alle ydelsesopgaver vedr. sygedagpenge og jobafklaringsforløb fremadrettet i Arbejdsmarkedsfastholdelse. 

I forbindelse hermed, er det som hovedregel ikke muligt at få personlig betjening af ydelsessagsbehandlerne.

Borgere med behov for personlig assistance til udfyldelse af skemaer i "Mit Sygefravær" henvises fremover til Rådhusets Borgerservice eller Horsens Bibliotek. Borgere kan endvidere få telefonisk hjælp til skemaer i "Mit Sygefravær" via kontakt til "Den digitale Hotline" på tlf. 7020 0000.

I det omfang ydelsessagsbehandlerne vurderer, det er nødvendigt, er der dog mulighed for at lave konkrete aftaler for personligt fremmøde på Samsøgade 3. 
Personlige henvendelser aftales altid med den enkelte ydelsessagsbehandler. 

Nye åbningstider vedr. sygedagpenge-udbetaling pr. 20. februar 2018:

Mandag, tirsdag og fredag kl. 10:00 - 12:00
Torsdag kl. 10:00 - 12:00 og 14:00 - 17:00 

Bemærk:
Falder udbetalingsdag på en onsdag
er afdelingen åben: kl. 10:00 - 12:00

 


Hvis du er i job, skal du sygemelde dig til din arbejdsgiver, som har ansvaret for at anmelde sygefraværet til kommunen.

Hvis du er selvstændig, skal du selv anmelde sygefraværet.
virk.dk kan du finde en vejledning.

Hvis du er ledig og modtager en ydelse fra din a-kasse, skal du sygemelde dig til din a-kasse via jobnet.dk. 
Du kan finde en vejledning på Jobnet

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Ydelsesafdelingen, se info under kontaktoplysninger

Jobcentret skal støtte dig i hurtigst muligt at kunne vende tilbage til dit arbejde eller til at kunne stå til rådighed som ledig i din a-kasse.

Hvis du ikke allerede er fuldt raskmeldt, når Ydelsesafdelingen modtager anmeldelse om dit sygefravær, skal du derfor forvente at blive kontaktet af jobcentret.

Læs mere om at være ledig og sygemeldt

Læs mere om at være lønmodtager og sygemeldt

Læs mere om at være selvstændig og sygemeldt

Folder om at være sygemeldt

Folder om sygedagpenge

Tilbud til sygemeldte

Desuden skal du være opmærksom på at der er forskellige tilbud til sygemeldte, læs mere om dem her

Ofte stillede spørgsmål

 

Du kan også læse om ofte stillede spørgsmål i forbindelse med sygdomsforløb


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

Ydelsesafdelingen

Holmboes Allé 2, Stuen
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
Åbningstider:

Nye åbnings- og telefontider
fra 20. februar 2018

Mandag, tirsdag og fredag
kl. 10:00 - 12:00
Torsdag kl. 10:00 - 12:00
og 14:00 - 17:00 

Bemærk:

Falder udbetalingsdag på en onsdag
er Ydelsesafdelingen åben:
kl. 10:00 - 12:00

EAN-nr.: 579 800 61 70 012

 

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk