Vis emner under Forside

 Løntilskud

Har du svært ved at få en fod inden for på arbejdsmarkedet, kan et job med løntilskud måske vise sig at være din vej til arbejde. Ofte vil et løntilskudsjob være et led i et beskæftigelsesfremmende tilbud.
Ved at blive ansat med løntilskud får du rig mulighed for at forbedre mange af de evner, der kræves for at klare sig godt på arbejdsmarkedet. Det kan være dine personlige (sociale), sproglige og/eller dine faglige kompetencer, som har brug for et skub i den rigtige retning.  

Til gavn for begge parter

Når du får et job med løntilskud, bliver du ansat enten i en privat eller offentlig virksomhed. Hvor længe ansættelsen varer, vil altid afhænge af en konkret vurdering, men den maximale periode man kan være i løntilskud hos samme arbejdsgiver er 6 måneder. 

For forsikrede ledige kan perioden i offentligt løntilskud maximalt vare i 4 måneder hos den samme arbejdsgiver. 

I den periode, du arbejder for virksomheden, får I mulighed for at lære hinanden rigtig godt at kende. Du samarbejder med kollegaer, og virksomheden kan samtidig på en økonomisk attraktiv måde se, hvordan du indgår i det daglige arbejde på lige for med de andre ansatte.

På den baggrund vil både du og virksomheden have lettere ved at vurdere, om ansættelsen skal fortsætte efter, at løntilskuddet er ophørt.


Krav ved ansættelse (gælder både offentlig og privat arbejdsgiver):

Modtagere af dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp skal have været ledige i 6 måneder, før de kan få et løntilskudsjob.
Dog for personer, der:
1.  ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau,
2.  er over 50 år 
3.  er enlig forsørger
gælder der ingen krav om varighed af forudgående ledighed.

Særlige regler ved løntilskudsansættelse hos offentlig arbejdsgiver:

Arbejdsgiver udbetaler løn svarende til ydelsen under ledighed/sygdom. 

En løntilskudsplads kan være kombineret med vejlednings/opkvalificeringsforløb eller mentorordningen. Det vil altid blive aftalt på forhånd, hvad et job med løntilskud skal indeholde.

Vær opmærksom på, at du - med mindre andet er aftalt med din beskæftigelsesrådgiver - skal stå til rådighed, mens du har job med løntilskud. Ellers risikerer du at miste retten til dine dagpenge eller din kontanthjælp.For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13 

Visiteringer af kontanthjælpssøgende:
Mandag: 10.00 - 13.00
Tirsdag - Onsdag fra 10.00 - 12.30

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk