Vis emner under Forside

 6UgersSelvvalgtUddannelse

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE:

6 ugers selvvalgt uddannelse erstattet af ny ordning med 6 ugers prioriteret jobrettet uddannelse.

Din uddannelsesbaggrund er afgørende for, om du kan få uddannelse, mens du er ledig.
Uddannelsen skal desuden være omfattet af en positivliste for ’jobrettede’ uddannelser.

Ordningen er målrettet ledige uden uddannelse eller med en kortere uddannelse i bagagen.

Hvem har adgang til jobrettet uddannelse?

Den nye ordning er målrettet ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere samt dagpengemodtagere med korte videregående uddannelser (KVU'ere), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse..  

Hvornår og hvor længe?

Du kan søge om jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag.
Den periode, du har til rådighed, afhænger af, om du er over eller under 25 år.

  • Er du over 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed.
  • Er du under 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighed.

Starter du på en uddannelse i opsigelsesperioden, kan du fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, hvis det drejer sig om et forløb, du kan tage som jobrettet uddannelse.

Hent rådgivning om dine muligheder i a-kassen, på jobcenteret og hos uddannelsesinstitutionen - gerne så snart du er blevet opsagt.

Godkendelse, vejledning og betaling

Din a-kasse skal godkende kurset eller forløbet, inden du starter. 
Du kan få vejledning i jobcentret allerede ved første jobsamtale, hvis du anmoder om det.
Som udgangspunkt skal du selv finde kurset eller uddannelsen og aftale det nærmere forløb med skolen.

Hvis det forløb, der kan skaffe dig jobmuligheder, overskrider en varighed på 6 uger, kan jobcenteret under visse forudsætninger tilbyde dig den resterende del af forløbet.

Uddannelse du kan søge 

Vil du søge jobrettet uddannelse, vælger du ud fra en positivliste, som offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet.

Positivlisten kan indeholde:

  • Udvalgte AMU-kurser
  • Kurser i taxikørsel godkendt af Trafikstyrelsen
  • Udvalgte kurser på akademiniveau

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år for at deltage i jobrettet uddannelse på videregående niveau. Endvidere er det en betingelse, at uddannelsen udbydes på heltid.

Du finder listen for 6 ugers jobrettet uddannelse på www.star.dk.

Du kan finde liste over a-kasser her.

Du kan læse mere om ordningen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.


6 ugers selvvalgt uddannelse
6 ugers selvvalgt uddannelse

For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk