Vis emner under Forside

Jobcentrenes Serviceberedskab

Udgangspunktet for Jobcentrenes Serviceberedskab er tre servicespor, som Jobcentrene kan tilbyde virksomhederne:

Rekrutteringsservice
*    Hjælp til selvbetjening
De virksomheder, der kan og vil selv, kan tilbydes hjælp til at slå konkrete stillinger op på Jobnet.dk
Virksomhederne klarer selv det videre arbejde med at finde relevante kandidater.
*    Håndholdt Jobformidling
De virksomheder, der ønsker en mere håndholdt hjælp fra Jobcentrene, kan tilbydes:
        * Afklaring af virksomhedens arbejdskraftbehov
        * Hjælp til at slå konkrete stillinger op på Jobnet.dk
        * Screening og udvælgelse af et antal relevante, ledige kandidater.
        
Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere
*    Jobcentrene kan aktivt informere virksomhederne om mulighederne for hjælp til opkvalificering af nye - eller allerede ansatte - medarbejdere gennem:
        * Jobrotation
        * Voksenlærlingeforløb
        * Opkvalificeringsjob

Fastholdelse af medarbejdere
*    Jobcentrene kan tilbyde hjælp til virksomhederne i forbindelse med fastholdelse af medarbejdere, der er:
        * Sygemeldte
        * Skadelidte
        * Afskediget i forbindelse med varsling af en større afskedigelse.

Se mere om mulighederne under hovedpunktet: Virksomhedsservice

Eller ring til Serviceberedskabet på tlf.:  2144 4907 


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens - Virksomhedsservice

Samsøgade 3, 8700 Horsens


Tlf.: 76 29 48 01 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: virksomhedsservice@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15

Torsdag kl. 9-17

Fredag kl. 9-13

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk