Vis emner under Forside

 Revalidering

Jobcentrets opgave er at hjælpe dig hurtigst muligt tilbage til job med mindst mulig indgriben. Derfor undersøger vi først, om du kan vende tilbage til dit hidtidige job eller fagområde. Hvis det ikke er muligt pga. dine udfordringer, kigger vi på alternative muligheder, hvor revalidering kan være en af dem. Her lytter vi naturligvis til dine ønsker og interesser for uddannelse/oplæring, men vi kan kun tage hensyn til dem, hvis de samtidig er den hurtigste og mindst indgribende vej tilbage til job. 

Målet med revalidering er at fastholde eller få dig tilbage på arbejdsmarkedet i et job, du kan klare. Når du er under revalidering, er det vigtigt at betegne forløbet som en overgang til noget andet. Dette gøres med henblik på at du bliver omskolet til et fag, du kan klare at arbejde med. 

Jobcenter Horsens skal i samarbejde med dig planlægge dit revalideringsforløb, så det bliver gennemført så hurtigt som muligt. Længden af dit revalideringsforløb vil dog afhænge af den begrænsning i din arbejdsevne, du skal kompenseres i forhold til.

Hvis du ønsker at ansøge om revalidering, skal du rette henvendelse til Jobcenter Horsens. Modtager du dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller ressourceforløbsydelse vil den afklarende samtale typisk blive sat i gang af din beskæftigelsesrådgiver. Hvis du ikke har en beskæftigelsesrådgiver i Jobcentret, skal du henvende dig til Lone Tingholm, Job og Udvikling på tlf.nr. 7629 4770. Du vil herefter modtage en skriftlig indkaldelse til en afklarende samtale.

Formålet med samtalen er at finde ud af, om revalidering kan være en mulighed for dig. Det sker gennem råd og vejledning, og evt. gennem indhentning af helbredsmæssige dokumenter for at fastslå din nuværende arbejdsevne. Du skal være opmærksom på, at forløbet kan indebære flere samtaler og andre aktiviteter. Det vil du blive orienteret om, ved den første samtale.

Du kan her læse mere i vores pjece om revalidering - eller på https://www.borger.dk/Sider/Revalidering.aspxFor yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk