Vis emner under Forside

 

De nye ressourceforløb skal sikre, at borgere, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen.

Ressourceforløbene erstatter som udgangspunkt førtidspension for personer under 40 år. Personer over 40 år kan fortsat få tilkendt førtidspension, men først skal arbejdsevnen ligeledes være forsøgt udviklet i et ressourceforløb.
Hvis du er under 40 år, kan du som udgangspunkt ikke få tilkendt førtidspension. Du får i stedet en helhedsorienteret indsats i et eller flere ressourceforløb, som skal udvikle din arbejdsevne og hjælpe dig videre i livet.
Er du over 40 år, skal du som udgangspunkt også deltage i et ressourceforløb, inden det kan vurderes, hvorvidt du kan få tilkendt førtidspension

I ressourceforløbet, som varer et til fem år, får den enkelte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen. Fokus for forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs.

I ressourceforløbet får alle en koordinerende sagsbehandler, der er gennemgående i forløbet. Den koordinerende sagsbehandler sikrer, at indsatsen bliver koordineret og justeret undervejs, og bistår den enkelte med at gennemføre de indsatser, der bliver sat i værk.

 Det er muligt at få tilbudt flere forløb, hvis det forrige forløb ikke har ført til, at den enkelte har fået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet, og det derfor ikke er muligt, at den enkelte kan komme i fx revalidering eller starte i et fleksjob.

Undtagelser fra ressourceforløb:
Hvis det er åbenlyst, at du ikke kan komme til at arbejde igen, har kommunen fortsat mulighed for at tilkende dig førtidspension. Det gælder fx, hvis du er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle din arbejdsevne.

 


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk