Vis emner under Forside

AftaltFravaer

Hvis du har forhøjet risiko for fravær fra dit arbejde på grund af langvarig eller kronisk sygdom, kan der blive lavet en såkaldt § 56 aftale. Aftalen hedder sådan, da reglerne står i sygedagpengelovens § 56.
En § 56 aftale betyder, at din arbejdsgiver får refunderet udgifterne til sygedagpenge allerede fra din første fraværsdag. På den måde vil din sygdom ikke belaste din arbejdsgiver økonomisk – for eksempel hvis du lider af migræne og på den baggrund har mange sygedage.

En sådan aftale kan gælde for en medarbejder i op til to år ad gangen.

 

§ 56-aftale til behandlingsforløb

Det er endvidere muligt at få lavet en § 56-aftale – typisk af mere midlertidig karakter - til behandlingsforløb, så det hverken skal afholde din arbejdsgiver fra at ansætte eller beholde dig, selvom du skal i behandling.

Der er to muligheder for at få lavet en sådan aftale: Enten hvis det på ansættelsestidspunktet er planlagt, at du skal indlægges eller i ambulant behandling. Eller, hvis din arbejdsgiver inden for det seneste år har udbetalt sygedagpenge til dig i 30 dage for den sygdom, som nu kræver behandling.

 

Fraværende i mindst ti dage om året

Din arbejdsgiver skal lave § 56-aftalen sammen med dig, og herefter skal den godkendes af Jobcenter Horsens. For at få godkendt aftalen skal der være en klar forventning om, at du vil være fraværende i mindst ti dage i det følgende år på grund af din sygdom.

Din arbejdsgiver vil naturligvis kun få dækket udgifterne til sygedagpenge, når fraværet skyldes den sygdom, som er nævnt i aftalen. Udgifterne vil altså ikke blive dækket, hvis du bliver syg af andre årsager.

 

Klik her for at se pjece §56-aftale og §58a

 

Klik her for at komme til Borger.dk. På siden bliver du guidet igennem en elektronisk ansøgning til en §§56-aftale

 


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk