Vis emner under Forside

OmplaceringOmskoling 

Din arbejdsgiver har mulighed for at hjælpe dig med at beholde et arbejde ved at omplacere dig til andre opgaver. Omplaceringen kan enten være af midlertidig eller af permanent karakter.

 

Midlertidig omplacering

En midlertidig omplacering kommer typisk på tale efter et sygdomsforløb, hvor du i en periode ikke kan løse dine normale opgaver. Her kan du blive omplaceret til andre opgaver, indtil du kan vende tilbage til de sædvanlige opgaver igen. Det kan for eksempel være aktuelt i forbindelse med en delvis raskmelding.

Det er vigtigt, at arbejdsgiveren noterer hvilke ændringer, der er tale om - og at der følges op på ændringerne - med henblik på evt. senere dokumentation.

 

Permanent omplacering og omskoling

En permanent omplacering kan for eksempel blive brugt, hvis du ikke længere har mulighed for at udføre de opgaver, dit arbejde kræver. Det kan være af vidt forskellige årsager – lige fra at du selv ønsker nye jobfunktioner måske på grund af en sygdom til, at din virksomhed beslutter at omplacere dig.
I forbindelse med en omplacering kan det være, at det er nødvendigt, at du bliver omskolet. Du kan læse meget mere om dine muligheder for uddannelse på UddannelsesGuiden.


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk