Vis emner under Forside

Hjælpemidler2 

Har du en funktionsnedsættelse, som betyder at du har behov for særlige redskaber til at løse dit arbejde, har du mulighed for at få bevilget hjælpemidler. Hjælpemidlerne kan enten være specielle arbejdsredskaber eller til mindre ændringer af indretningen på din arbejdsplads.

Betingelsen er, at de hjælpemidler, du søger om, ikke må være noget, man normalt kan finde på en arbejdsplads. Samtidig skal hjælpemidlerne eller den specielle indretning kompensere for din begrænsning i arbejdsevnen.

Jobcenter Horsens kan enten bevillige hjælpemidler som tilskud eller udlån.

Hvorvidt du kan få hjælpemidler eller tilskud til arbejdspladsindretning vil blive vurderet efter, at du har afleveret din ansøgning.

Læs mere om hjælpemidler og find ansøgningsblanketten på specialfunktionen Job & Handicaps hjemmeside:


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk