Vis emner under Forside

Skaanejob

Førtidspension
Spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension skal ske til Udbetaling Danmark.
Det er kommunen, der tilkender førtidspension.
Afgørelse om påbegyndelse af sag førtidspension træffes i Horsens kommune af Ydelsesafdelingen.
Afgørelsen træffes efter indstilling fra kommunens Rehabiliteringsteam, der er etableret i Jobcenter Horsens i Beskæftigelsesforvaltningen. Alle sager om førtidspension skal behandles i kommunens Rehabiliteringsteam.
Når en sag om førtidspension er påbegyndt skal der træffes endelig afgørelse om tilkendelse af førtidspension inden for 3 måneder. Denne afgørelse træffes af Det Kommunale Pensionsnævn.

Job med løntilskud
Hvis du er blevet tilkendt førtidspension, har du mulighed for at få et job med løntilskud, tidligere kaldet "skånejob".
Et job med løntilskud til førtidspensionister er en stilling på særlige vilkår enten hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.
Du skal selv finde jobbet, hvorefter Jobcentret skal godkende aftalen, inden du tiltræder. Når du bliver ansat i en sådan stilling vil din løn- og dine arbejdsvilkår blive fastlagt i samarbejde mellem dig, din arbejdsgiver og fagforening. Her vil der naturligvis blive taget hensyn til de skånebehov, du har.
Derudover skal du være opmærksom på, at arbejdet kan betyde, at din pension kan blive ændret.
Det kan du læse mere om i folderen Job med løntilskud til førtidspensionister.  

Hvis du søger løntilskudsjob

har du ret til op til 3 samtaler med en beskæftigelsesrådgiver, samt mulighed for for opkvalificerende kurser og virksomhedspraktik, hvis beskæftigelsesrådgiveren skønner, det kan forbedre muligheder for job. 

Mulighed for fleksjob

Hvis du ikke er blevet tilkendt førtidspension, men har varigt nedsat arbejdsevne, kan du i stedet for et job med løntilskud søge om fleksjob.
Hvis du har fået tilkendt førtidspension, kan du kun søge om fleksjob, hvid du får sat din førtidspension i bero. Du vil ikke miste din ret til pensionen ved at gøre det, og du kan til enhver tid bede om at få den udbetalt igen.

 


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk