Vis emner under Forside

Kontakten til dit arbejde

En beskrivelse af mentorservice – hvem er vi og hvad kan vi tilbyde?

Hvis du som borger er visiteret til mentorstøtte efter lov om aktiv beskæftigelse er det fordi du og din sagsbehandler vurderer at du har brug for støtte til at udvikle færdigheder og funktioner der skal bringe dig tættere på uddannelse eller job.

I Mentorservice tilbyder vi én til én støtte, gruppebaseret støtte og støtte i form af virtuel kontakt, svarende til Facetime eller Skype.

Vi er en tværfaglig enhed bestående af socialpædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og socialrådgivere

Når du er visiteret indgår du i et samarbejde med os, og forløbet er altid tidsbegrænset og styret af de mål du stiller op for samarbejdet.


 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk