Vis emner under Forside

Mindre Intensiv Indsats

PÅ VEJ I JOB ?

PÅ VEJ PÅ BARSEL ?

PÅ VEJ PÅ EFTERLØN ELLER PENSION ?

... så kan dit Jobcenter vælge at lade dig omfatte af
  
"MINDRE INTENSIV INDSATS".

 

Målet med den aktive indsats er at hjælpe borgere hurtigst muligt tilbage i job. Det kræver tæt kontakt mellem ledige og jobcentrene. Samtidig kan det i nogle situationer virke formålsløst, at ledige skal møde til samtaler eller tilbud og skal pålægges at søge et bestemt antal job. Det gælder f.eks., når den ledige har en ansættelseskontrakt på et nyt job, eller hvor den ledige ved, at han eller hun skal på barsel, efterløn eller pension indenfor den nærmeste fremtid.

Så når du er i en sådan situation, så kontakt Jobcentret, der så kan træffe beslutning om, at du ikke længere behøver at møde personligt op til jobsamtaler i Jobcentret, A-kassen eller hos Anden Aktør. Der holdes i stedet kontakt på anden vis, fx telefonisk, digitalt eller ved brev. Du behøver heller ikke længere deltage i aktiveringstilbud.
Du skal dog fortsat være aktivt jobsøgende, omend i begrænset omfang, i det du stadig skal kunne påtage dig et job - eksempelvis vikararbejde - så længe du modtager dagpenge eller kontanthjælp.
Er du i tvivl så spørg din A-kasse eller beskæftigelsesrådgiver i Jobcentret.

Du kan blive omfattet af Mindre Intensiv Indsats op til 6 uger før du påbegynder nyt job, barsel eller efterløn/pension.


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk