Vis emner under Forside

Selforsørgende

Information til ledige borgere uden forsørgelse


Hvis du ikke modtager nogen overførselsindkomst, er du i teknisk forstand selvforsørgende, også selv om du reelt kan stå helt uden forsørgelse.

Hvis du er selvstændig eller lønmodtager, har du selvfølgelig ikke umiddelbart brug for jobcentrets hjælp.
Jobcentret kan til gengæld hjælpe dig, hvis du ikke er i beskæftigelse og ikke er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller SU.

Hvilke tilbud kan du få?
  

Jobcentret kan vejlede dig og måske tilbyde dig nogle kurser, så du kan få afklaret dine muligheder for at starte på en uddannelse eller i et arbejde.
Vi kan også hjælpe dig med at komme i virksomhedspraktik i en offentlig eller en privat virksomhed.
Det kan også være, at det rigtige for dig vil være at komme i et job med løntilskud. Det vil din beskæftigelsesrådgiver på Jobcentret kunne hjælpe dig med.

Tilbuddet kan gives i op til seks uger.

Hvis du har brug for danskundervisning, kan vi også hjælpe dig med det. Dette tilbud kan godt have længere varighed end de seks uger.

At du deltager i et af tilbuddene betyder ikke, at du kan modtage understøttelse, kontanthjælp eller andre offentlige ydelser, mens du deltager. Til gengæld kan det hjælpe dig med at komme videre på vej mod job eller uddannelse.

Hvad skal du gøre?

Du skal kontakte Jobcenter Horsens. Har du tidligere haft en beskæftigelsesrådgiver på Jobcentret, kan du kontakte vedkommende. Har du ikke tidligere været tilknyttet en beskæftigelsesrådgiver, kan du kontakte Job og Vejledning i Jobcenter Horsens og få hjælp.

Har du spørgsmål til din situation, er du altid velkommen til at kontakte jobcentret.


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk