Vis emner under Forside

Integrationsydelsen er for dig som:

  • * ikke har haft ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 år ud af de sidste 8 år.

Undtaget fra opholdskravet er flg. personer:

  • * selvstændig erhvervsdrivende i henhold til EU-rettten
  • * vandrende arbejdstagere i henhold til EU-retten
  • * danske statsborgere, der har haft ophold i et EU/EØS-land, og som vurderes at have tilstrækkelig stærk samlet tilknytning til Danmark, samt har haft arbejde ved tilbagekomsten.

Hvis du vil søge integrationsydelse, skal du sende en ansøgning om økonomisk hjælp. Når kommunen modtager din ansøgning, vurderer vi, om du har ret at modtage integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.

Ansøgning om integrationsydelse foregår nu digitalt. Du finder ansøgningsskemaerne nedenfor.

Har du spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, kan du kontakte Ydelsesafdelingen i åbningstiden.

I Ydelsesafdelingen finder du en række borgerpc’er, som du kan benytte, hvis du ikke har din egen pc.

Her kan du samtidig få hjælp, hvis du har behov for det. Husk dit NemID.

Skema til ansøgning om integrationsydelse – ugift eller samlevende.

Skema til ansøgning om integrationsydelse - gift.


Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk