Vis emner under Forside

Hvis du er blevet ledig og ikke er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse - og samtidig er under 30 år og ikke har en kompetencegivende uddannelse - kan du ansøge om uddannelseshjælp.
(Ved kompetencegivende forstås en erhvervsfaglig uddannelse eller en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. Gymnasie, HF, HHX,HTX mv. er IKKE kompetencegivende uddannelser, men ungdomsuddannelser.)

Du kan læse mere om regler og muligheder her: Nye regler kontanthjælp/uddannelseshjælp Den grå Fabrik

På din første ledige dag: Mød op i Ungeenheden
Horsens Kommune har oprettet en Ungeenhed, og det er her, du først skal henvende dig, hvis du søger uddannelseshjælp.

Ungeenheden har til huse i "Den Grå Fabrik" i Christiansholmsgade (indgang i gården).

Det er vigtigt, at du møder i Ungeenheden den første dag, hvor du ikke har nogen indkomst, da du tidligst kan få uddannelseshjælp fra den dag, du søger. Har du meldt dig ledig på Jobnet, skal du alligevel møde i Ungeenheden førstkommende åbningsdag. Åbningstiderne er de samme som Jobcentrets.

Det første du bliver bedt om, er at udfylde et oplysningsskema til brug ved efterfølgende visitationssamtale.

Du kan hente og udskrive skemaet her: Skema til visitationssamtale - men du kan ikke sende det elektronisk eller med post - skemaet skal afleveres personligt i Ungeenhedens reception, og ansøgningsdatoen er først gældende herfra.

Visitationssamtale:
I Ungeenheden vil du i første omgang få en snak omkring dine rettigheder, pligter og muligheder, samt få foretaget en vurdering af i hvor høj grad, du er uddannelsesparat.
Visitationen har åbent mandag, tirsdag og onsdag mellem kl 10.00 og 12.00.

Ansøgningsskema om hjælp til forsørgelse:
Når du har været til samtale i Ungeenheden, er næste skridt ansøgning om uddannelseshjælp. Til det brug vil du få udleveret et ansøgningsskema samt et bilag med vejledning til udfyldelse, samt beskrivelse af hvad du skal fremskaffe af dokumentation.

Ansøgning med dokumentation skal afleveres, eller sendes, til Ydelsesafdelingen i Samsøgade, hvor der vil blive taget stilling til, om du opfylder betingelserne for at få uddannelseshjælp.

Du kan læse lidt mere her: Under 30 år og uden uddannelse.
 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk