Vis emner under Forside

TilNyuddannede

Hvis du er nyuddannet og endnu ikke har fået et arbejde, har du mulighed for at få dagpenge. Når du får dagpenge som nyuddannet foregår det meste på præcis samme vilkår, som hvis du er almindelig dagpengemodtager. Men der er et par ting, du skal være opmærksom på og tage hensyn til.

 

For at få dagpenge som nyuddannet

Normalt kan du få dagpenge som nyuddannet, hvis din uddannelse er SU berettiget og af minimum 18 måneders varighed. Det er dog vigtigt, at du husker at melde dig ind i en A-kasse umiddelbart efter, at du har afsluttet din uddannelse.
Hvis du ikke overholder den frist, kan du kun blive optaget i A-kassen som "normalt" medlem og skal dermed have fuldtidsarbejde i et år, før du kan få dagpenge.

 

Karantæne i en måned

Når du er meldt ind i A-kassen, skal du søge om dagpenge på præcis samme måde som A-kassens øvrige medlemmer. Du skal dog være opmærksom på den karantæne, som gælder for nyuddannede.
Karantænen - eller den såkaldte karensperiode - betyder, at du tidligst vil have ret til dagpenge fra en måned efter din uddannelse er afsluttet. Og da dagpenge bliver udbetalt bagud, vil der normalt gå to måneder fra du har afsluttet uddannelsen til den første udbetaling.

 

Lavere sats

Som nyuddannet vil du få dagpenge på dimittendsats, der er noget lavere end højeste dagpengesats.
Når der er gået seks måneder, fra du fik ret til dagpenge, kan du dog få beregnet en ny sats, hvis du opfylder et krav om beskæftigelse.


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk