Vis emner under Forside

Supplerede dagpengeHvis man bliver delvis arbejdsløs eller begynder at arbejde på deltid, kan man få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger.

Hvis man er uden arbejde i en hel uge, får man udbetalt dagpenge for 37 timer. Hvis man arbejder mindre end 29,6 timer om ugen, kan man få supplerende dagpenge i resten af ugen.

For at få supplerende dagpenge skal man opfylde de almindelige regler for at få dagpenge.

Frigørelsesattest kan være nødvendig for at få supplerende dagpenge

Hvis man har et opsigelsesvarsel over for sin arbejdsgiver, kan man kun få udbetalt supplerende dagpenge, hvis arbejdsgiveren udsteder en såkaldt ”frigørelsesattest”.  Med frigørelsesattesten accepterer ens arbejdsgiver, at man kan sige op fra den ene dag til den anden, hvis man får tilbudt arbejde med flere timer et andet sted. Du kan hente attesten på din a-kasses hjemmeside.

Rådighedskravet gælder stadig

Når man modtager supplerende dagpenge, skal man være opmærksom på, at man fortsat skal stå til rådighed for fuldtidsarbejde, og at man skal være aktivt jobsøgende. Som fuldtidsforsikret er man forpligtet til at søge fuldtidsarbejde.

Det er vigtigt,

at du husker at meddele Jobcentret, når der sker ændringer i din ledighedsstatus, også fordi du har mulighed for at blive fritaget for aktivering, hvis du arbejder 20 timer eller derover i gennemsnit om ugen, og du SKAL under alle omstændigheder kontakte din A-kasse, inden du begynder at arbejde på deltid. På den måde kan du være helt sikker på, at du opfylder betingelserne og at A-kassen får, hvad de har brug for.


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk