Vis emner under Forside

Seniorjob

Ledige seniorer, som højst har fem år til efterlønsalderen, kan have ret til et seniorjob i bopælskommunen, hvis de har brugt retten til dagpenge op. 

Betingelserne for at have ret til et seniorjob:

•Du skal være ledig
•Fortsat være medlem af en a-kasse
•Fortsat indbetale efterlønsbidrag
•Kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen.
•Have opbrugt dagpengeretten op til tidligst fem år, før du når efterlønsalderen.

Du har ikke ret til et seniorjob, så længe du har mulighed for at modtage Kontantydelse. Heller ikke selvom der er mindre end fem år til, at du kan gå på efterløn. Det er først, når din ret til midlertidig kontantydelse ophører, at retten til seniorjob gælder.

 
Du skal selv søge kommunen om at blive ansat i et seniorjob. Din bopælskommune skal have modtaget din ansøgning senest to måneder efter, at din dagpengeret er udløbet. Du kan tidligst søge om et seniorjob tre måneder før, din ret til dagpenge udløber.
Hvis du opfylder betingelserne, har kommunen pligt til at ansætte dig i et seniorjob senest to måneder efter den dag, hvor du har ansøgt. Du kan tidligst få et seniorjob dagen efter, at din dagpengeret er udløbet.

Ansøgning sendes til HR-afdelingen, Horsens Kommune. 

For at sikre, at du har et forsørgelsesgrundlag, skal kommunen betale dig en kompensation, hvis kommunen ikke finder et seniorjob til dig inden for fristerne.
I et seniorjob gælder de overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår for det pågældende arbejde eller de vilkår, der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde. Du har ikke krav på at blive ansat inden for et bestemt område.
Det er kommunen, der fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med dig og blandt andet ud fra dine kvalifikationer og interesser.

Du skal stadig have et aktivt CV på Jobnet
Når du er ansat i et seniorjob, er der ikke krav om, at du skal være aktivt arbejdssøgende. Du skal dog stadigvæk stå til rådighed for anvist arbejde. Derfor skal du forsat have et aktivt CV på Jobnet, men du er ikke pligtig til at Tjekke Jobforslag.

Hvor længe kan du have jobbet?
Din ansættelse i seniorjobbet ophører den dag, du når efterlønsalderen. Ansættelsen ophører også, hvis du afslår et rimeligt arbejde, som du er blevet henvist til af jobcenteret, eller hvis du ikke længere vil kunne gå på efterløn, når du når efterlønsalderen - hvis du fx har meldt dig ud af din a-kasse eller ikke længere indbetaler dine medlems- eller efterlønsbidrag til a-kassen.

Kontaktoplysninger
Du kan få mere at vide om seniorjobordningen i din a-kasse eller ved at kontakte HR-afdelingen i Horsens Kommune. 

Lov om Seniorjob:

 


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk