Vis emner under Forside

Om at stå til rådighed DFor at få dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Som udgangspunkt skal du stå til rådighed i alle de uger, du får dagpenge – uanset om du får dagpenge en enkelt dag i ugen (supplerende dagpenge) eller hele ugen.

Det er din A-kasse, der vurderer, om du står til rådighed – blandt andet i forbindelse med regelmæssige rådighedssamtaler.

 

For at stå til rådighed skal du:

  • Brug 'Joblog' til jobsøgning
  • Løbende ajourføre dit CV på Jobnet.
  • Selv aktivt søge arbejde og følge din A-kasses anvisninger for hvor mange og hvilken type job, du skal søge. Sørg for løbende at skrive ned, hver gang du søger et arbejde.
  • Kunne overtage et nyt arbejde med dags varsel og tage imod formidlet arbejde
  • Bo og opholde dig i Danmark og give besked, hvis du skifter adresse
  • Møde til de samtaler, du bliver indkaldt til hos Jobcenter Horsens/anden aktør eller din A-kasse. (Du bliver løbende indkaldt til samtaler på Jobcenteret og i din A-kasse.)
  • Deltage i de beskæftigelsesfremmende tilbud du får af Jobcenter Horsens.

Hvis du ikke overholder kravene

Overholder du ikke samtlige af de ovenstående krav, har din A-kasse pligt til at vurdere, om du står til rådighed. Mens din rådighed bliver vurderet, vil du ikke kunne få dagpenge.

Er der tale om førstegangstilfælde af en enkelt mindre overtrædelse, resulterer det typisk i, at du får karantæne, og at du dermed ikke vil kunne få dagpenge i en periode.

Er der derimod tale om overtrædelser, hvor din A-kasse vurderer, at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, vil du helt miste din ret til dagpenge. Kontakt din A-kasse for at høre nærmere om de gældende regler.

Fritaget for at stå til rådighed

I særlige tilfælde kan din beskæftigelsesrådgiver hos Jobcenter Horsens fritage dig for at stå til rådighed. Det kan for eksempel være, hvis du er i virksomhedspraktik eller i et job med løntilskud og har udsigt til fast arbejde på stedet umiddelbart efter.

Hvis du bliver syg eller holder ferie skal du heller ikke stå til rådighed. Og det skal du naturligvis heller ikke i de uger, du ikke får dagpenge – for eksempel i forbindelse med midlertidigt arbejde. Klik på linkene for at læse mere om, hvordan du skal forholde dig i de situationer.


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 47 00 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

OBS:
Visitation: nyansøgning af kontanthjælp og integrationsydelse:
Mandag - Tirsdag - Onsdag
fra kl. 10.00 - 12.00

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk