Vis emner under Forside

Hvordan fungerer ordningen?

Horsens Kommune har en henteordning for asbestholdigt affald fra boliger.

Der hentes maksimalt 6 tons asbestholdigt affald pr. adresse og minimum 200 kg pr gang.

Grundejeren er ansvarlig for at det asbestholdige affald er pakket forsvarligt ind og placeret så det kan afhentes med kranbil. Se kravene til indpakning og kravene til placering og adgangsvej herunder.

Afhentning kan bestilles her. Afhentningsdagene fremgår af bestillingssystemet.
Har du bestilt afhentning og ønsker at ændre din bestilling kan du ringe til Affald og Trafik på telefon 76 29 26 56 eller skrive en mail til affald@horsens.dk.

Hvad koster det?

Afhentning og deponering af affaldet betales af husholdningsgebyret og koster ikke ekstra. Borgere/grundejer betaler selv for bigbags, plast, paller mv. til emballering af asbestholdigt affald.

Hvad er asbestholdigt affald

Asbest findes i mange byggematerialer produceret frem til slutningen af 1980’erne. Bølgeeternit er det mest kendte produkt, men der er en lang række andre produkter, der også indeholder asbest. Se eksempler

Asbeststøv er sundhedsskadeligt, idet indånding af asbeststøv kan forårsage asbestose og lungekræft. Derfor må asbest ikke genbruges men skal på deponi, når det fjernes fra bygninger. Håndtering af asbestaffald kræver stor påpasselighed for at undgå at knække pladerne og derved bidrage til, at asbestfibre spredes.Vær opmærksom på Arbejdstilsynets regler: Asbestbekendtgørelsen

Har du tagplader der er skruet op og nemt kan tages ned uden at pladerne ødelægges, må du gerne gøre det selv. Men er pladerne limet sammen eller sømmet op, som eksempelvis skiferplader, kommer det let til at støve og så skal du have en professionel håndværker til at udføre arbejdet. For din skyld og for naboernes skyld!

Krav til emballering af asbestholdigt affald

Horsens Kommune henter kun forsvarligt indpakket asbestholdigt affald, som er korrekt klargjort til afhentning med kranbil – det vil sige:

  • Asbestaffaldet skal være placeret på paller eller i bigbags (returneres ikke).
  • Støvende asbest skal befugtes og emballeres i egnet lukket, tæt emballage mærket med ”ASBEST”.
  • Ikke-støvende asbestaffald skal være emballeret og mærket med ”ASBEST”.
  • Hele bølgeeternit plader må stables på paller til en max. højde på 80 cm. Emnerne skal være forsvarligt stablet og fastsurret og skal emballeres og mærkes jf. ovenstående.
  • Bigbags skal være nye/ubeskadigede, støvtætte, med 4 løfteøjer og må ikke fyldes mere, end den angivne vægtgrænse for bigbag’en angiver.
  • Vægten af hver enhed må ikke overstige 1,5 ton.

Paller, plastfolie og bigbags kan købes i forskellige byggemarkeder og lignende.

Følgende lokale virksomheder tilbyder salg af bigbags:

Bygma, Gantrup Byggemarked, Møllers Granit, Stark 

Krav til adgangsvej og placering af asbestholdigt affald

Grundejeren skal sikre at asbestholdigt affald er tilgængeligt for afhentning med kranbil, det vil sige:

  • Tilkørselsvejen skal være mindst 3,5 m i bredden og 4 m i højden.
  • Tilkørselsvejen skal som minimum være befæstet med stabilgrus, og skal kunne tåle tung trafik op til 32 ton, samt tåle et støttefodstryk på op til 20 ton.
  • Afstanden fra stabil holdeplads for kranbilen til placeringen af affaldet må ikke være mere end 4 m. Der løftes ikke over bygninger.
  • Der skal minimum være en frihøjde over enhederne på 10 m. Dette gælder også luftledninger.

Bestil afhentning af asbestholdigt affald – klik her                  


Hvad henter Horsens Kommune ikke?

Mindre end 200 kg (svarende til 10 m² væg-eller tagplader) hentes ikke.
(kan afleveres på genbrugspladserne i Horsens, Brædstrup eller Vedslet. Alt asbestholdigt affald skal være indpakket støvtæt i kraftigt plastik eller dobbeltindpakket i klare plastsække inden aflevering på genbrugspladserne.)

Mere end 6 ton (svarende til 300 m² væg-eller tagplader) hentes ikke.
Affald fra industri- og erhvervsbygninger hentes ikke.
Affald der ikke stammer fra den aktuelle ejendom.
(se ordninger for erhverv - deponi og farligt affald)


Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk