Vis emner under Forside

Regulativ for husholdningsaffald gældende fra 28. september 2015 er blevet revideret for så vidt angår flere af regulativets ordninger, og der er indført en ny indsamlingsordning for asbest. Samtidigt er det blevet muligt at aflevere asbest i mindre mængder og emballeret på alle fastlandets genbrugspladser.

Regulativet træder i kraft fra og med 1. maj 2017.

Her kan du læse mere om ændringerne i nyt Regulativ for husholdningsaffald, gældende fra 1. maj 2017 (Standardregulativ) i forhold til tidligere gældende regulativ fra 28. september 2015.

Regulativ for husholdningsaffald, gældende fra 1. maj 2017 er opbygget af 2 dele:

Den generelle del indeholder almindelige bestemmelser om: 

§ 1. Formål
§ 2. Lovgrundlag
§ 3. Definitioner
§ 4. Gebyrer
§ 5. Klage m.v.
§ 6. Overtrædelse og straf
§ 7. Bemyndigelse
§ 8. Ikrafttrædelse 

Den særlige del indeholder Horsens Kommunes ordninger for husholdningsaffald herunder: 

§ 9. Ordning for dagrenovation
§ 10. Ordning for papiraffald
§ 11. Ordning for papaffald
§ 12. Ordning for glasemballageaffald
§ 13. Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald
§ 14. Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald
§ 15. Ordning for genbrugspladserne
§ 16. Ordning for PVC-affald
§ 17. Ordning for imprægneret træ
§ 18. Ordning for farligt affald
§ 19. Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)
§ 20. Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer
§ 21. Ordning for bygge- og anlægsaffald
§ 22. Ordning for miljøstationerne
§ 23. Ordning for haveaffald
§ 24. Ordning for storskrald
§ 25. Ordning for miljøfarligt affald på Endelave (Miljøkasseordningen)
§ 26. Ordning for papiraffald fra boligforeninger o. lign.
§ 27. Ordning for Containerpladsen på Endelave
§ 28. Ordning for dagrenovation i nedgravede affaldsstationer på egen grund
§ 29. Ordning for dagrenovation for offentlige affaldsstationer
§ 30. Ordning for dagrenovation i sække, på Endelave og i midtbyen
§ 31. Ordning for blandet emballageaffald af glas, metal og plast

På Miljøstyrelsens nationale database for affaldsregulativer – NSTAR (Nationale Standard AffaldsRegulativer), kan Regulativ for husholdningsaffald, (åbner nyt vindue) gældende fra 1. maj 2017 endvidere hentes.

For affald fra erhvervsvirksomheder i Horsens Kommune henvises til Regulativ for erhvervsaffald, (åbner nyt vindue) gældende fra 1. maj 2017.


Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk