Vis emner under Forside

Regulativ for erhvervsaffald gældende fra 28. september 2015 er blevet revideret for så vidt angår flere af regulativets ordninger. På genbrugspladserne er der indført krav om emballering af alt asbestaffald der afleveres. Samtidigt er det blevet muligt at aflevere mindre mængder emballeret asbest på alle fastlandets genbrugspladser.

Regulativet træder i kraft fra og med 1. maj 2017.

Her kan du læse mere om ændringerne i nyt Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra 1. maj 2017 (Standardregulativ) i forhold til tidligere gældende regulativ fra 28. september 2015.

Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra 1. maj 2017 er opbygget af 2 dele:

Den generelle del indeholder almindelige bestemmelser om: 

§ 1. Formål m.v.
§ 2. Lovgrundlag
§ 3. Definitioner
§ 4. Registrering af udenlandske virksomheder
§ 5. Gebyrer
§ 6. Klage m.v.
§ 7. Overtrædelse og straf
§ 8. Bemyndigelse
§ 9. Ikrafttrædelse

Den særlige del indeholder Horsens Kommunes ordninger for erhvervsaffald herunder: 

§ 10. Ordning for dagrenovationslignende affald
§ 11. Ordning for genbrugspladserne
§ 12. Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald
§ 13. Ordning for klinisk risikoaffald
§ 14. Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald
§ 15. Ordning for forbrændingsegnet affald
§ 16. Ordning for deponeringsegnet affald
§ 17. Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere
§ 18. Ordning for miljøfarligt affald på Endelave (Miljøkasseordningen)
§ 19. Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer
§ 20. Ordning for imprægneret træ
§ 21. Ordning for bygge- og anlægsaffald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse
§ 22. Ordning for Containerpladsen på Endelave.
§ 23. Ordning for husholdningslignende affald fra kommunale institutioner og virksomheder

På Miljøstyrelsens nationale database for affaldsregulativer – NSTAR (Nationale Standard AffaldsRegulativer), kan Regulativ for erhvervsaffald, (åbner nyt vindue) gældende fra 1. maj 2017 endvidere hentes.

For affald fra private husholdninger i Horsens Kommune henvises til Regulativ for husholdningsaffald, (åbner nyt vindue) gældende fra 1. maj 2017.


Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk