Vis emner under Forside

Mange muligheder

Farligt affald er mange ting: malingrester, olie, kemikalier, batterier, medicinrester, elektronik og meget andet. Alt sammen noget, som kan skade miljøet, hvis det ikke håndteres og bortskaffes korrekt. Smid aldrig farligt affald i naturen eller i skraldespanden. Hvis det er flydende, må det ikke hældes hverken på jorden eller i vasken.

Du kan komme af med dit farlige affald ved at aflevere det på Genbrugspladsen eller til en af de andre specielle ordninger, som du læse om her.

Brug originalemballage

Hvis det er muligt, bør du aflevere det farlige affald i den originale emballage - så er det lettest at sortere. Benyttes anden emballage, skal den tydeligt mærkes med oplysninger om indholdet.


 
Indholdsansvarlig Anne Dorthe Christensen, dagrenovation@horsens.dk