Vis emner under Forside
Restaffald
Restaffaldet bliver kørt til forbrændingsanlægget, hvor affaldet bliver brugt til produktion af el og fjernvarme.

Læg affaldet i en almindelig plastpose og bind knude på, så affaldet ikke flyder ud i beholderen

Restaffald er:

 Ja tak  Nej tak
 bleer  batterier (skal ligge på låget af beholderen)  
 chips- og kaffeposer  el-pærer (skal afleveres på genbrugspladsen  
 flamingo  haveaffald (skal hjemmekomposteres eller
                    afleveres på genbrugspladsen
 kattegrus  olie og kemikalier (skal afleveres på genbrugspladsen)  
 kødbakker    
 mælke- og juicekartoner           
 pizzabakker    
 snavset emballage    
 sort plastik    Indholdsansvarlig Anne Dorthe Christensen, dagrenovation@horsens.dk