Vis emner under Forside

For ejendomme, hvor adgangsvejen til affaldsstativet skråner på grund af terrænet, gælder følgende regler:

Op til 10% hældning - her er kravene:

Hvis de "almindelige krav" er opfyldt, er alt i orden.

Mellem 10 og 14% hældning - her er kravene:

Er adgangsvejen til stativet under 5 meter lang, og er de "almindelige" krav opfyldt,
er alt i orden. Er adgangsvejen til stativet over 5 meter, skal der være trin med
dobbeltrampe. I trappens fulde længde skal der endvidere for hver 5. meter være
en repos i en størrelse, så der er plads til både materiel og skraldemand.
Eksempel: Er trappen i alt 18 meter, skal der være repos efter 5, 10 og 15 meter.

Mellem 14-25% hældning - her er kravene:

Altid trin med dobbeltrampe. I trappens fulde længde skal der endvidere for hver
5. meter være repos i en størrelse, så der er plads til både materiel og skraldemand.
Eksempel: Er trappen i alt 18 meter, skal der være repos efter 5, 10 og 15 meter.

Over 25% hældning - her er kravene:

Der skal være løfte-/hejse hjælpemidler.

Beregning af hældning:

Hældningsprocenten er lig med stigning/fald i cm pr. løbende meter.
Eksempel: Stigning/fald på 14 cm pr. løbende meter = 14% hældning.

Bemærk:

Hældningsprocenten beregnes for hver enkelt meter skrånende adgangsvej - og det er den
højst målte hældningsprocent, der bruges i vurderingen. Man kan altså ikke nøjes med at
beregne den totale højdeforskel.
Indholdsansvarlig Anne Dorthe Christensen, dagrenovation@horsens.dk