Vis emner under Forside

Det er blevet besluttet, at affaldet i udvalgte gader i Horsens midtby skal indsamles i offentlige nedgravede affaldsstationer.Der er nu etableret 44 offentlige nedgravede affaldsstationer.

Til efteråret 2017 skal de næste 16 offentlige nedgravede affaldsstationer tages i brug.

På ovenstående kort kan du se områderne med nedgravede affaldsstationer som blå flader. De røde flader viser de områder, der tilsluttes nedgravede affaldsstationer i efteråret 2017. De skraverede felter med sort kant viser de placeringszoner, der er sendt i høring blandt ejere og beboere i de berørte områder.


Ved hver affaldsstation er der en beholder til henholdsvis:

• Restaffald
• Madaffald
• Papir- og kartonaffald
• Metaldåser, plastflasker og glasemballage

Du kan læse her, hvordan du skal sortere dit affald.

 


 
Indholdsansvarlig Anne Dorthe Christensen, dagrenovation@horsens.dk