Vis emner under Forside
Nedgravede affaldsstationer
Som noget nyt åbner Horsens Kommune nu op for, at der etableres nedgravede affaldsstationer ved større bebyggelser som boligforeninger, ejerforeninger og lignende. 

Større bebyggelser kan for egen regning etablere en nedgravet affaldsstation. Løsningen skal godkendes af Horsens Kommune, som står for tømningen. Læs vejledningen for etablering af de nedgravede affaldsstationer på privat grund her.

Der er ikke plads til de nye genbrugsbeholdere alle steder i Horsens midtby. Derfor vil kommunen i udvalgte gader etablere nedgravede affaldsstationer i fortovet efter samme princip som i Aarhus. Stationerne erstatter de nuværende affaldsstativer til dagrenovation samt miljøstationerne til papir og glas.

Ved hver affaldsstation vil der være en beholder til henholdsvis:

• Restaffald
• Madaffald
• Papir
• Metaldåser, plastflasker og glasemballage

   

Borgerne i de udvalgte gader skal benytte affaldsstationerne i fortovet i stedet for de nuværende affaldsbeholdere. Fordelen ved de fælles nedgravede affaldsstationer er, at affaldet flyttes væk fra baggårdene, og at man er fri for at skulle huske, hvilken dag affaldsbeholderen skal stilles frem til skraldemanden.


 
Indholdsansvarlig Anne Dorthe Christensen, dagrenovation@horsens.dk