Vis emner under Forside
To affaldsbeholder i indkørsel

Vi skal alle sortere vores affald. I Horsens Kommune skal dagrenovation sorteres i fire forskellige typer affald.

• Restaffald
• Madaffald
• Papir- og kartonaffald
• Metaldåser, plastflasker og glasemballage

”Mit affald” kan du se tømmedagene for dine beholdere og udskrive en kalender med tømmedagene.

Horsens midtby fortsætter indtil videre på den gamle ordning. Her kan se, hvilket område Horsens midtby dækker.

I udvalgte gader i Horsens by etableres der nedgravede affaldsstationer i fortovet, som skal benyttes i stedet for affaldsbeholderne inde på grunden. Du kan se områderne her.

Hvorfor sortere affaldet?

I 2013 blev kun 18 % af affaldet fra husholdningerne i Horsens Kommune genanvendt. Det har hverken du eller miljøet råd til på sigt. Med den nye affaldsordning forventer vi, at 50 % af affaldet vil blive genanvendt. Og vi er godt på vej. I 2016 blev 38% af affaldet fra husholdninger afleveret til genanvendelse. Erfaringer fra andre kommuner har vist, at det kan lade sig gøre.

Med den nye affaldsordning får du hentet flere typer affald hjemme hos dig selv, og du sparer turen til miljøstationerne og genbrugspladsen. Du kan læse mere om sorteringen af affaldet her.


For yderligere oplysninger kontakt

Affald og Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 26 92
E-mail: dagrenovation@horsens.dk
Åbningstider:

Telefonerne er åbne mandag til onsdag fra kl. 10.00 til 15.00 - torsdag fra kl. 10.00 til 17.00 - fredag fra kl. 10.00 til 13.00.

Indholdsansvarlig Anne Dorthe Christensen, dagrenovation@horsens.dk