Vis emner under Forside

Adgangsforhold

Der skal være fri adgang til affaldsstativet på afhentningsdagen mellem kl. 06.00 og 18.00.

Indpakning af affald

Uhygiejnisk og støvende affald skal lægges i lukkede plast- eller papirposer.
Skarpe og spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind.
Læg aldrig brandfarligt affald, som for eksempel varm aske eller gløder, i sækken.

Overfyldning

Affaldssækken må ikke fyldes mere end op til den stiplede streg på sækken.
Sækken må ikke veje mere end 15 kg.
Sten, grus og bygningsaffald må ikke lægges i sækken.

Hvis sækken eller containeren stilles frem

Stiller du selv sækken eller containeren frem til vejen, skal disse stilles frem senest kl. 06.00 den dag, skraldemanden kommer.

Sikker afhentning – også når der er sne og isslag..!

Renovationsfolkene henter også affald hos dig om vinteren – det er deres opgave.
Din opgave er, at de kan gøre det uden at komme til skade i det glatte føre.

Husk derfor.........

At adgangsveje til og fra affaldsstativet skal være ryddet for sne og gruset/saltet.
At isslag er værre end sne, og at det kræver øjeblikkelig saltning og grusning.
At sneploven ved skrabning på vejen kan skabe en snevold ind mod fortovet,
som renovationsfolkene ikke kan forcere med sækkevogn. Som grundejer
skal du sikre, at der er gravet en passage i snevolden.


For yderligere oplysninger kontakt

Affald og Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 26 92
E-mail: dagrenovation@horsens.dk
Åbningstider:

Telefonerne er åbne mandag til onsdag fra kl. 10.00 til 15.00 - torsdag fra kl. 10.00 til 17.00 - fredag fra kl. 10.00 til 13.00.

 
Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk