Vis emner under Forside

Affaldsstativet skal være anbragt let tilgængeligt for afhentning og udskiftning af sækken.

Adgangsvejens køreunderlag skal minimum være 80 cm bredt, jævnt og fast, f.eks. fliser
eller asfalt. Placeres stativet i skel/ved fortovet kan der dispenseres for underlagets beskaffenhed.

Adgangsvejen skal have en fri passage på mindst 1 m i bredden og 2 m i højden.
Der skal også være frihøjde på mindst 2 m i hele stativets dybde.

Låger, porte og døre, som ikke står i skel eller tjener som aflukker til affaldsrum skal stå åbne på tømningsdagen.

Der må ikke være trapper/trin på adgangsvejen.

Adgangsvejen skal være velbelyst.

Adgangsvejen fra vejkant til stativ må ikke være over 70 meter. Er adgangsvejen fra vejkant eller renovationsbilen til stativet mellem 25 og 70 m, skal der betales tillægstakst for afhentning.

Foran stativet skal der være et friareal til manøvrering med sækkevogn. Arealet skal være mindst 1,30 meter med fast underlag - eksempelvis fliser eller asfalt.
Endvidere skal der fra stativet til evt. bagvæg og sidevægge være en friplads på mindst 10 cm.

Affaldsstativet skal være anbragt på fliser eller lignende i niveau med terræn.

Ved blinde veje og på private grunde skal der være vendemulighed for renovationsbilen, så det undgås at skulle bakke med bilen. Du kan se renovationsbilens behov for vendeplads her.


For yderligere oplysninger kontakt

Affald og Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 26 92
E-mail: dagrenovation@horsens.dk
Åbningstider:

Telefonerne er åbne mandag til onsdag fra kl. 10.00 til 15.00 - torsdag fra kl. 10.00 til 17.00 - fredag fra kl. 10.00 til 13.00.

 
Indholdsansvarlig Anne Dorthe Christensen, dagrenovation@horsens.dk