Vis emner under Forside
foto af en mine

Jagten på råstofferne er et naturfagligt læringsspil til udskolingen og gymnasiale uddannelser.

Set i et samfundsperspektiv er viden om råstoffer og bæredygtig udvikling helt afgørende for nuværende og fremtidige generationer og deres muligheder.

Jagten på råstofferne kan således indgå som en vigtig del af det fællesfaglige fokusområde. I læseplanerne for geografi, biologi og fysik/kemi finder man adskillige mål, som kan tilgodeses gennem arbejdet med råstoffer. Det gælder både kompetencemålene, som er fælles for alle tre naturfag, samt færdigheds- og vidensmål, som varierer fra fag til fag.

Du kan læse mere om spille på www.raastoftjagten.dk.

Du kan bruge Jagten på råstofferne i din undervisning som en selvstændig aktivitet eller som en del af et længerevarende undervisningsforløb. I begge tilfældevil vi gerne komme ud på din
Skole og hjælpe jer i gangmed spillet.

Kontakt: Sandie Vadstrup på telefon 76 29 26 36 eller mail saaa@horsens.dk. Book gerne i god tid. Vi er klar fra uge 43.


Indholdsansvarlig Anne Dorthe Christensen, dagrenovation@horsens.dk