Vis emner under Forside
Børn ved en affaldscontainer

Alle vores tilbud er gratis og kan tilpasses jeres behov. Henvendelse Anne Dorthe Christensen telefon 76 29 26 54, mail teadc@horsens.dk.

Rundvisning på Horsens Kommunes Genbrugsplads

Ved besøg på Horsens Genbrugsplads fortæller vi om de forskellige typer affald
og snakker om, hvorfor det er vigtigt, at vi sorterer vores affald. Vi modtager besøg af
de største børn i børnehaverne til og med voksne.  

Undervisningsmateriale

Horsens Kommune har desuden lavet en folder om Mr. Trash, som på en let forståelig og
anderledes måde fortæller noget om affald og om, hvordan man kan genbruge affaldet.
Mr. Trash kan bruges som undervisningsmateriale på mellemtrinnet i folkeskolerne.
Desuden er der lavet opgaveark, hvor eleverne kan arbejde med emnet.

 Brochurer om restaffald Brochurer om madaffald 
 Brochurer om papiraffald  Brochurer om emballage
 Brochurer om spildevand  Brochurer om drikkevand
 Brochurer om klimaforandringer  
   

 

Hjemmeside

For børn i 4.-6. klassetrin har vi lavet hjemmesiden www.udmedskrald.horsens.dk.
Her kan børn og lærere finde fakta om skrald, spændende konkurrencer, sjove
jokes og interaktive spil.

På hjemmeside www.mille.horsens.dk kan du hente inspiration til, hvordan man i
børnehaver og indskolingen kan arbejde med emnet miljø. Hjemmesiden giver
ideer til, hvordan genbrug kan blive en naturlig del af børns og voksnes hverdag
i institutionen.


Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk