Vis emner under Forside
Lære
Skolen skal til at sortere affald. Det betyder, at der i skolens hverdag bliver nogle nye rutiner, som skal indarbejdes. Nogle elever/børn kender allerede til affaldssortering hjemmefra og kan umiddelbart sortere affaldet korrekt. Andre elever skal oplæres og motiveres. For at komme godt i mål er der brug for oplæring, vedligeholdelse og senere muligvis opfølgning på, hvordan det går.

Som lærer eller pædagog har du den primære kontakt til eleverne/børnene og kender de daglige rutiner. Du har en central rolle, og det er derfor en god idé at vide noget om affald og benytte anledningen til at sætte undervisning om affald på skemaet.

UNDERVISNING OM AFFALD

Der er mulighed for at få et besøg ved morgensamlingen ude på skolen Tilbuddet er gratis og kan bestilles ved at kontakte Sandie Vadstrup på telefon 76 29 26 36. Vi har kun begrænsede pladser, så vær opmærksom på, at bestille i god, da det ellers kan være svært at finde ledige tider. 

I kan finde inspiration til at arbejde med temaet Affald på nedenstående hjemmeside:

www.udmedskrald.horsens.dk
Horsens Kommunens hjemmeside om affald, vand og spildevand. Siden henvender sig lærer og elever på mellemtrinet. Siden indeholder undervisningsmateriale og forslag til elevarbejder.

www.mille.horsens.dk
Horsens Kommunens hjemmeside om affald, vand og spildevand. Siden henvender sig pædagoger og lærer for børn i børnehaver og indskolingen. Siden indeholder undervisningsmateriale og forslag til hvordan, der kan arbejdes med emnet.

www.affald.dk
En hjemmeside om affald for børn. Her kan I arbejde med forskellige temaer som for eksempel papir og metal. Hjemmesiden indeholder også et stort leksikon om affald.

www.mindthetrash.dk
Mind The Trash er en online læringsportal om affald og ressourcer for mellemtrinet. Hjemmesidens primære fokus ligger i, hvor kommer materialerne fra? Og hvilke egenskaber har materialerne.

www.daaserydderen.dk
Dåserydderen er Dansk Retursystems skolekampagne med fokus på miljø og genanvendelse.

VIDEN OG EVENTS

Når den nye affaldssortering starter op, er det vigtigt, at der bliver skabt opmærksomhed omkring den, så alle kommer med fra starten. Det kan gøres med events, kick-off, morgensamling eller fælles oplæg. Her er nogle forslag:

• Store affaldsplakater hænges op udvalgte steder på skolen. Filer til plakaterne kan hentes HER
• Fælles morgensamling for hele skolen eller i de enkelte afdelinger, hvor der fortælles om den nye affaldssortering, og hvorfor det er vigtigt at sortere. Du kan bestille oplæg ved at kontakte Sandie Vadstrup på telefon 76 29 26 36.

Det er en god ide at starte affaldssorteringen op efter en ferie, så alle de praktiske ting er på plads, når personale og elever møder op på skolen igen.

Lige inden ferien informeres alle forældre og elever om den nye affaldssortering. Affaldsbeholderne samt tilhørende skilte sættes op i ferien, hvor der er ro på skolen. Ved skolestart informeres alle igen. Det er en god idé at afsætte tid til at skabe fokus på emnet, for eksempel med en event samt et introforløb. Når affaldssorteringen har været i gang i en periode, er det vigtigt at følge op på, hvordan det går samt eventuelt at tage emnet op igen.


Indholdsansvarlig Anne Dorthe Christensen, dagrenovation@horsens.dk