Vis emner under Forside

Det er en god ide at starte affaldssorteringen op efter en ferie, så alle de praktiske ting er på plads, når personale og elever møder op på skolen igen. Her er et forslag til en tidsplan for implementering af affaldssortering efter en ferie.

• Beregning af type, antal og størrelse af udvendige affaldsbeholder. Beregnes i samarbejde Ejendomscentret og Affald og Trafik.
• Alle involverede informeres om den kommende affaldssortering på skolen.
• Beregning af type og antal af indvendige affaldsbeholder.
• Beholderne bestilles hjem til alle klasselokaler. Bemærk, at der kan være leveringstid på bestillinger.
• Undervisning og events forberedes og eventuelle kursus planlægges.
• Information til forældre og elver om den nye affaldsordning.
• Affaldsbeholder og tilhørende skilte sættes op.
• Sorteringen går i gang - Alle informeres igen.
• Opfølgning på sorteringen.Indholdsansvarlig Anne Dorthe Christensen, dagrenovation@horsens.dk