Vis emner under Forside
Leder
Som daginstitutions- eller skoleledelse er det jeres ansvar, at sørge for den overordnede implementering af affaldssortering på dagsinsttiutionen/skolen. Dette indebærer alt fra indkøb af beholdere til organisering af affaldstømningen og -afhentning, samt at alle føler sig informeret og trygge ved de nye rutiner.  

ORGANISERING AF AFFALDSORTERINGEN 

Det er vigtigt hurtigt at beslutte, hvordan affaldssorteringen på daginstitutionen/skolen skal foregå. Her kan du se metoder til organiseringen. 

INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE 

Udendørsbeholder
I samarbejde med Affald og Trafik og Ejendomscenteret vurderes skolens behov for type, størrelse og antallet af udvendige affaldsbeholder og sammen findes placeringen af de nye affaldsbeholdere.

Husk at indtænke Arbejdstilsynets regler og brandkrav.

Indendørsbeholder
For at kunne bestille og købe de rigtige indvendige beholdere til affaldssorteringen skal du kortlægge, hvilken slags affald der forekommer i de enkelte lokaler. Herefter kan der udarbejdes en plan for, hvor mange og hvilke beholdere, der skal stå i hvilke lokaler – og så er I klar til at købe indendørs affaldsbeholdere. Her kan du læs mere om indkøb af affaldsbeholdere.

SKILTE

Når affaldsbeholderne er købt og placeret på skolen, skal der skiltes og vejledes, så alle nemt kan finde den rigtige affaldsbeholder til deres affald. I kan rekvirere forskellige klistermærkater med piktogrammer og brochurer ved Affald og Trafik.Se hvilke her

KOMMUNIKATION 

Vi anbefaler, at alle involverede informeres og eventuelt inddrages i de nye opgaver. Her finder du en oversigt over, hvem der bør informeres samt forslag til infomails. 

VIDEN OG EVENTS

Det er en god ide at skabe opmærksomhed omkring opstart af affaldssorteringen. Vi opfordrer til, at alle får en introduktion til den nye affaldssortering. Her har vi samlet relevant materiale om viden og events.


Indholdsansvarlig Anne Dorthe Christensen, dagrenovation@horsens.dk