Vis emner under Forside
Indvolverede aktør

Det er en god ide at starte affaldssorteringen op efter en ferie, så alle de praktiske ting er på plads, når personale og elever møder op på skolen igen. Her er et forslag til en tidsplan for implementering af affaldssortering efter en ferie.

  • Beregning af type, antal og størrelse af udvendige affaldsbeholder. Beregnes i samarbejde med Ejendomscentret og Affald og Trafik.

  • Alle involverede informeres om den kommende affaldssortering på skolen.

  • Beregning af type og antal af indvendige affaldsbeholder.

  • Beholderne bestilles hjem til alle klasselokaler. Bemærk, at der kan være leveringstid på bestillinger.

  • Undervisning og events forberedes og eventuelle kursus planlægges.

  • Information til forældre og elever om den nye affaldsordning.

  • Affaldsbeholder og tilhørende skilte sættes op.

  • Sorteringen går i gang - Alle informeres igen.

  • Opfølgning på sorteringen.

Opgave

Ansvarlig 

 Korrekt sortering i klassen  Elver, lærere og pædagoger
 Tømning af affaldsbeholdere fra klasselokalerne  Elever, lærere, pædagoger og rengøring
 Tømning af affaldsbeholdere fra faglokaler, kontorer, personalerum, mm.  Teknisk personale og rengøring
 Tømning af dropstationer  Teknisk personale og rengøring
 Rengøring og vedligeholdelse af beholder  Teknisk personale og rengøring
 Eftersortering  Teknisk personale

 Indholdsansvarlig Anne Dorthe Christensen, dagrenovation@horsens.dk