Vis emner under Forside
Affalsbeholder

Vi mister dyrebare ressourcer, når vi smider genanvendelige materialer i skraldespanden. Derfor har politikkerne i Horsens Kommune  besluttet, at alle kommunale institutioner skal sortere deres affald.

Skolen og daginstitutionen skal i gang med at sortere affald

Skolens og daginstitutionens affald indeholder genanvendelige materialer – for eksempel mad-, papir- og plastaffald. De fleste affaldstyper betragtes i dag som ressourcer, som skal bruges igen og igen. På den måde kan vi spare energi, vand og nye ressourcer.

Forberedelse

Et nyt affaldssystem kræver ændringer i adfærd og rutiner hos alle. Hvis affaldssorteringen skal lykkes, er det vigtigt, at alle opgaver er planlagt, kommunikeret og meldt ud i god tid - så alle er forberedte på de nye opgaver.
Indholdsansvarlig Anne Dorthe Christensen, dagrenovation@horsens.dk