Vis emner under Forside

Dagcentret er et aktiverende tilbud for borgere over 60 år. Målet med tilbuddet er, at du kan forebygge tab af færdigheder samt sikre, at din helbredstilstand og trivsel vedligeholdes.


  • På dagcentret er der mulighed for, at dine pårørende kan blive aflastet ved, at der tilbydes aktiviteter til dig med særlige behov.
  • For at komme på dagcenteret skal du have vurderet, hvilken hjælp du brug for. Denne vurdering foretager en visitator i kommunen.
  • Vi tilbyder plads på det center, der geografisk ligger tættest på bopælen. Det er som udgangspunkt gratis at komme på centeret.

Serviceniveau

 

Du kan se Horsens Kommunes kvalitetsstandarder for:

Visitation til Daghjem

Visitation til Daghjem for demente


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

 
Indholdsansvarlig Anne  Buch, abu@horsens.dk