Vis emner under Forside

Folkepensionister og førtidspensionister som har fået tilkendt pension før 01/01/2003 kan søge om personlige tillæg.

Hvis du har en egenbetaling i forhold til de udvidet helbredstillæg, har du mulighed for at søge om personligt tillæg. Betingelsen er, at du er omfattet af personkredsen "særligt vanskeligt stillede pensionister". 

Eksempler på personlige tillæg kan være:

  • Flytteudgifter
  • Beklædning

Ved ansøgningen skal du vedlægge dokumentation for faste udgifter. 

Horsens Kommune træffer herefter en afgørelse ud fra en konkret individuel vurdering af ansøgerens og evt. ægtefælles /samlevers økonomiske forhold. 

Ved den individuelle vurdering tages der hensyn til :

  1. Rådighedsbeløbet (som er det beløb der er tilbage af den løbende indtægt, når de rimelige faste udgifter er betalt)
  2. Faste udgifter (som f.eks. husleje, ydelser på boliglån, varme, el, vand, indboforsikringer, licens m.v.)
  3. Likvid formue (husstandens kontante beholdning, indestående i banken, obligationer, aktier og andre værdipapirer)
  4. Værdien af formuegenstande som båd, motorcykel, sommerhus og bil.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte BorgerService, Team 2 på telefon 76 29 29 29.


Indholdsansvarlig Flemming Hartmann, skfl@horsens.dk