Vis emner under Forside

Rehabilitering er en støtte til dig i målgruppen for hjemmepleje - så du kan få et mere selvstændigt hverdagsliv.

I et rehabiliteringsforløb ser vi på det enkelte menneske ud fra et helhedssyn. 

 

Målet med rehabilitering et at støtte dig til et godt og meningsfuldt liv, hvor du kan klare mest muligt i din hverdag.


Vi har samlet indsatsen ét sted, hvilket giver endnu mere tid til den enkelte - og gør det nemmere at tage udgangspunkt i dine ønsker og mål. I et rehabiliteringsforløb bliver et team af forskellige fagpersoner sat, som sikrer, at du fra starten får tilbudt den rette støtte.

Hvis du ønsker det, er dine pårørende meget velkomne til at deltage i forløbet.

Hvad sker i et rehabiliteringsforløb?


I et rehabiliteringsforløb finder du sammen med terapeuten frem til, hvordan du genopbygger og udvikler dine færdigheder. Målet er, at du bedre kan opnå et mere selvstændigt hverdagsliv.

Hvilke aktiviteter kan indgå i et rehabiliteringsforløb?

De indsatser, du eventuelt tilbydes, tager udgangspunkt i de mål, du har prioriteret. Målene beskrives i en fælles handleplan.

Eksempler på indsatser:

  • Vurdere behovet for hjælpemidler og/eller tilpasning af omgivelser (dit hjem)
  • Støtte til at komme ud af ensomhed
  • Støtte til at deltage i samfundslivet i højere grad 
  • Rådgivning om sundhed og træning
  • Behandling af underliggende sygdom
  • Gennemgang af din medicin
  • Ernæringsindsatser
  • Fysisk træning
  • Træning i dagligdags aktiviteter

Et rehabiliteringsforløb kan foregå i dit hjem eller som udeaktiviteter.

Følgende aktiviteter indgår ikke i forløbet:

• Lindrende (palliativ) træning.
• Vederlagsfri fysioterapi.
• Genoptræning på udelukkende kropsniveau – dvs. øgning af muskelstyrke, stabilitet, ledbevægelighed mm

Hvordan foregår forløbet?


En visitator afgør sammen med dig, om du kan have gavn af et rehabiliteringsforløb. Bliver du bevilget et forløb vil en forløbsansvarlig terapeut fra Vital Horsens (samt evt. hjemmehjælp eller hjemmesygeplejerske) sammen med dig afdække, hvad der er vigtigt for dig og ved et målmøde lægge en plan for, hvordan du i samarbejde med det tværfaglige team når dine mål. Der vil være en afsluttende samtale med visitator ved forløbets afslutning. Sammen vurderer I, om du stadig har behov for støtte.

Hvor længe varer et rehabiliteringsforløb?


Et forløb vil typisk strække sig over 4-8 uger.

Forløbet kan være af kortere eller længere varighed afhængig af dine individuelle behov.Læs brochure om rehabilitering
  For yderligere oplysninger kontakt

Vital Horsens

Langmarksvej 85
8700 Horsens

Telefontid:
mandag, onsdag og fredag: 08.30-09.30


Tlf.: Tlf. 76 29 38 03
E-mail: strakskoordination@horsens.dk Sikkermail: velfaerdogsundhed@horsens.dk
 
Indholdsansvarlig Anne Buch, abu@horsens.dk